KNVB-plan ‘Winnaars van morgen’ vol tegenstrijdigheden en vaag

4

Het KNVB-rapport ‘Winnaars van Morgen‘ is vooral het resultaat van een typisch Nederlandse poldermodel. Je kunt in topsport niet polderen. Je gaat of 100% linksom of 100% rechtsom. Alles er tussenin leidt tot middelmaat.

De KNVB begint het rapport door vol trots alle namen te noemen van iedereen die is geraadpleegd. Het zijn maar liefst 2 bladzijden vol namen. En de KNVB heeft blijkbaar goed geluisterd naar alle ‘experts’, want anders kan de veelvoud aan tegenstrijdigheden in het rapport niet worden verklaard. Bovendien is het merkwaardig dat als er zoveel mensen hebben mogen meedenken en meepraten bepaalde zaken totaal over het hoofd worden gezien. Sommigen conclusies zijn namelijk erg kort door de bocht en wijzen vaak maar naar een schuldige terwijl er meer zijn.namen

Dit verbeteren en dat vernieuwen

Wat verder opvalt en teleurstelt is dat de oplossingen voor de genoemde problemen vaak blijven steken in: we gaan dit verbeteren en dat vernieuwen. Om er een paar te noemen: trainers beter opleiden, meer goede trainers aanstellen, het niveau moet omhoog, het scouten verbeteren, kennis beter overdragen, specialisten aanstellen, nieuwe eisen stellen en we moeten beter verdedigen. Dat had mijn moeder ook zo uit haar mouw kunnen schudden.

Ik mis hierin de details, de keihard gemaakte afspraken, wie precies wat gaat doen en hoe dat proces eruit ziet. We moeten niet vergeten dat de KNVB hier al anderhalf de tijd voor heeft gehad. Nu blijft het op veel gebieden onduidelijk over wat de KNVB nu precies wil en wat er dan precies gaat veranderen en hoe ze dat voor elkaar denken te krijgen. En dat is zorgwekkend, want als het Nederlandse voetbal iets nodig heeft dan is het visie, een duidelijke richting en het per direct aanpakken van de problemen.

Maar waar je vooral van schrikt is dat het rapport duidelijk laat zien dat de KNVB de afgelopen decennia stil heeft gestaan en het Nederlandse voetballandschap hopeloos heeft laten verouderen. Eigenlijk is het precies zoals ik al had beschreven in dit artikel.

Ik ga het hele rapport niet bespreken anders ben ik morgen nog aan het schrijven, maar zal er enkele belangrijke zaken uitlichten, waarvan ik afvraag of dit de juiste manier is om het zo aan te pakken.

Scouts moeten (nog) meer op fysiek gaan letten

De KNVB over scouting (blz 75): Scouting is het identificeren en selecteren van potentiële topvoetballers in de jeugdopleiding. Het talentherkenningsproces geschiedt doorgaans door vrijwilligers die op basis van een onkostenvergoeding wekelijks langs de velden lopen bij amateurclubs. De KNVB signaleert dat dit proces niet goed verloopt omdat er veel te vaak de verkeerde kinderen worden gescout. Het leeftijdseffect is daarvan een goed voorbeeld net als het overschot aan vroegrijpers en het tekort aan laatbloeiers binnen de jeugdopleidingen. De KNVB wil het leeftijdseffect dan ook terugdringen en de echte talenten gaan scouten. Dat klinkt hoopvol.

Vroegrijpe jongens of jongens die eerder in het jaar zijn geboren hebben vaak een fysieke voorsprong op de rest en vallen daardoor op bij scouts.
Vroegrijpe jongens of jongens die eerder in het jaar zijn geboren hebben vaak een fysieke voorsprong op de rest en vallen daardoor op bij scouts.

De KNVB geeft daarom ook aan dat er een talentenvolgsysteem moet komen waarin zaken als biologische- en kalenderleeftijd en trainingshistorie staan, die opvraagbaar zijn voor alle scouts. Prima, dat dat er komt. Maar gaat dat helpen? Veel scouts weten donders goed dat jongens vroegrijp zijn of eerder in het jaar zijn geboren, maar ze worden gewoon opgeschreven en geselecteerd door de clubs.  Hoe wil de KNVB die insteek veranderen? Is die wel te veranderen met deze voetbalcultuur? En wat gaat de KNVB doen aan de niet capabele vrijwilligers die keer op keer de verkeerde jongens scouten? Komt er een opleiding voor scouts en niet zoals nu een cursus van slechts 1 dag? Dat komt allemaal niet aan de orde in dit rapport.

Er wordt ook met geen woord gerept over waar scouts op moet letten om de high potentials te scouten en niet de jongens die er nu bovenuit steken. Geen woord over hoe scouts bewust moeten worden gemaakt van alle valkuilen die er zijn in talentherkenning. Er wordt ook voorbij gegaan aan wetenschappelijke testen die kunnen helpen in het herkennen van talent zoals bijvoorbeeld coördinatie-, sprint- een dribbeltesten. Dat zijn allemaal gemiste kansen, want dat zijn juist de gebieden waarop de scouting enorme stappen zou kunnen maken.

De KNVB formuleert vervolgens doodleuk dit speerpunt voor wat betreft de scouting/talentherkenning:

scouts opleiden

Waar komt dit ineens vandaan? Helemaal gezien het voorgaande? Begrijpt de KNVB haar eigen rapport hierin dan wel? Begrijpt de KNVB uberhaupt wel wat er aan de hand is in de scouting momenteel?  Wat daar als speerpunt wordt neergezet klopt totaal niet met de werkelijkheid. Er wordt juist veel te weinig gekeken naar techniek, motoriek en inzicht en veel te veel naar groot en sterk. Waar komt het eerder genoemde leeftijdseffect anders vandaan? Dit als speerpunt betekent de doodsteek voor de kleine, handige technische speler. Helemaal als deze ook nog eens achterloopt in zijn biologische ontwikkeling.

FC Eindhoven scoutte onlangs een 14-jarige jongen van 1.92 die qua snelheid, motoriek, techniek en inzicht zwaar tekort komt, maar dat (nu nog) kan overcompenseren met zijn gewicht, lengte en kracht. Kinderen die veel meer potentie hebben dan deze jongen worden genegeerd.

Wordt dit de toekomst? Alles begint met het scouten van de juiste talenten. Wat de KNVB nu stimuleert is kortzichtigheid en dus het scouten en opleiden van de verkeerde talenten, terwijl de meer getalenteerde jongens verpieteren bij de amateurs, gefrustreerd raken en zelfs stoppen. Dit zorgt juist voor een toename van de leeftijdseffect-talenten en van de vroegrijpers.

En de clubs? Wat vinden die hier van? Die zijn gek genoeg helemaal eens met de nieuwe aanpak van de KNVB voor wat betreft de talentherkenning. Een zorgwekkende ontwikkeling.

KNVB gaat een superscout aanstellen

De KNVB formuleert op bladzijde 93 als oplossing dat de bond 1 specialist gaat aanstellen op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. Oke, en wat gaat deze superscout dan doen? Alle velden in zijn eentje afstruinen? Heeft deze man een onfeilbaar oog voor talent? Gaat hij scouts opleiden? De KNVB geeft in het rapport hierover geen enkele informatie, dus het blijft gissen hoe dit punt dan de talentherkenning in Nederland gaat verbeteren. En vooral hoe één man dat verschil kan gaan maken?

KNVB wil een winning mindset

De KNVB vindt het hebben van een ‘winning mindset’ (blz 84) belangrijk bij spelers en trainers. Er moet meer de focus komen op een winnaarsmentaliteit. Leren presteren en vooral het leren winnen moet een belangrijker deel uitmaken van de jeugdopleiding (blz 98 en 102).

Het is jammer dat de KNVB het zo formuleert. Winnen en presteren moet nooit het doel worden in een jeugdopleiding. Het is juist de bedoeling dat er een groeimindset wordt gekweekt bij de voetballers en dat zaken als zelfreflectie, tegen kritiek kunnen, altijd je best doen, willen leren, jezelf verbeteren, motivatie, vechtlust en doorzettingsvermogen belangrijk worden gemaakt en worden ontwikkeld. Als dat allemaal goed zit tussen de oren – en dat vergt vaak een paar jaar – komt het altijd willen winnen vanzelf. In dat proces is het ook logisch om het winnen pas in de laatste 2 jaar van de jeugdopleiding belangrijk te gaan maken.

De KNVB wekt nu de indruk dit proces te willen omdraaien. Dus door de nadruk te leggen op het winnen ga je ook beter je best doen etc. Maar zo werkt het niet en bovendien werkt de bond zo negatieve bijverschijnselen als stress en druk in de hand.

De KNVB vermeldt verder in het rapport dat spelers en trainers ook een groeimindset moeten hebben (blz 88). Maar de KNVB vergeet dat een groeimindset (ontwikkeling, hard werken, doorzettingsvermogen en leerproces staan hierbij voorop) en een winning mindset (winnen is hierbij het belangrijkste) niet hetzelfde zijn en zelfs heel slecht samengaan.

 

groeimindset

Als een trainer moet winnen stelt hij alleen de beste spelers op

Een voorbeeld: Moet een rechtsbuiten van 13 jaar bij een 1-0 voorsprong zijn acties blijven maken, waardoor hij een betere voetballer wordt (groeimindset)? En daardoor ook de kans vergroot om de bal te verliezen en zijn team tegen een countergoal aanloopt? Of moet hij de bal in de ploeg houden en geen risico’s meer nemen (winning mindset)?  Waardoor hij zichzelf gedurende de rest van de wedstrijd niet meer probeert te bekwamen in mannetje uitspelen, diep gaan, geen durf en initiatief meer toont en dus minder vooruitgaat? De KNVB is hierin nu niet duidelijk naar trainers en spelers toe.

Als winnen en presteren centraal moet gaan staan binnen de jeugdopleiding en de wedstrijden gaat dat ten koste van de ontwikkeling en het plezier (de groei). Als het winnen centraal moet gaan staan bij trainers, kiezen ze voor de sterkste en grootste spelers en niet voor de grootste talenten. Zo wordt het scouten van de verkeerde jongens gestimuleerd en wordt potentieel talent zelfs bewust het hoofd gezien.

20% stopt omdat ze te weinig speeltijd krijgen 

Als winnen centraal staat bij de trainers dan kiezen trainers bij wedstrijden voor de in hun ogen beste spelers en zitten de minderen op de bank. Nog meer en langer op de bank dan nu al het geval is. Gaat u maar eens kijken bij de wedstrijden, veel kinderen spelen een paar minuten of helemaal niet. Van op de bank zitten wordt geen een speler beter (dat staat haaks op groeimindset), zeker niet in de jeugd, maar dat frustreert, ontmoedigt en demotiveert.

Redenen om te stoppen met voetbal
Redenen om te stoppen met voetbal

Dit in ogenschouw nemende is het raar dat de bond in dit rapport ook haar zorgen uit over het aantal voetballers dat stopt omdat ze te weinig speeltijd krijgen op zaterdag. Maar liefst 20% van de voetballers bergt de voetbalschoenen daardoor voorgoed op. Dan moet de bond vooral op winnen gaan hameren bij spelers en trainers, want dan wil ik de uitstroomonderzoeken van de KNVB over een paar jaar wel eens zien…

KNVB signaleert een probleem met reserve-spelers en pakt dat vervolgens niet aan, maar maakt het erger

In deze is het dan ook bijzonder jammer dat de KNVB met geen woord schrijft over het wisselen van spelers tijdens wedstrijden. Geen woord over onbeperkt wisselen of een vliegende wissel in de A-categorie. Zo blijven honderden kinderen op zaterdag op de bank zitten. Het is opmerkelijk dat de bond een probleem met het wisselen signaleert en dit dan niet aanpakt, maar juist maatregelen neemt die het probleem nog groter gaan maken. Met de kans dat nog meer kinderen op vroege leeftijd zullen stoppen met voetbal.

Als de mentaliteit niet goed is, ligt dat dan ook niet aan de scouting?

Als de KNVB vindt dat de spelers die de laatste jaren zijn gescout een winnaarsmentaliteit ontberen, dan kun je inderdaad vraagtekens bij de opleiding en de trainers zetten. En dan is het goed dat de KNVB dat onder de loep legt. Maar ook, en dat staat nergens in dit rapport, moet er zeker naar de talentherkenning worden gekeken. De scouts hebben die jongens met een mentaal zwakke instelling immers aangeprezen bij de clubs. Worden scouts hier ook op aangesproken en op onderricht?

Trainers hebben te weinig kennis en ervaring op het gebied van verdedigen

De KNVB signaleert dat we minder goed kunnen verdedigen in Nederland en dat daar dus meer tijd aan besteed moet worden in de opleidingen. Dit staat erover in het rapport:

verdedigen

Wat verdedigen precies is en hoe we dat moeten gaan doen, dat wordt nergens vermeld. Het scheelt namelijk nogal of je vroeg druk zet en hoog verdedigd of dat je inzakt en het veld heel klein maakt. Elke club en elke trainer denkt daar heel anders over en vaak ook verkeerd over. De KNVB kan het dan wel over specialisten hebben die alles aan het rollen moeten brengen, maar die denken ook weer allemaal anders over verdedigen. Waar is hier de leidraad? En wat is die?

Het wordt mij in het rapport ook niet duidelijk hoe de KNVB 41.000 trainers goed verdedigen wil gaan bijbrengen. De KNVB geeft zelf aan dat dit een probleem wordt omdat heel veel trainers kwaliteit daarvoor missen. De KNVB daarover:

matige kwaliteit van de trainers

De KNVB wil als oplossing 18 KNVB-kadercoaches aan gaan stellen die de 41.000 trainers moeten gaan bijspijkeren. Daarvoor wordt 125.000 euro ter beschikking gesteld. Dat roept een hoop vragen op. Maar het hoe en wanneer wordt totaal niet uitgelegd?

Ik vraag me dan bijvoorbeeld af of bijspijkeren wel zin heeft als trainers het pedagogische en didactische talent missen om de boodschap over te brengen op een groep spelers (wat de KNVB hierboven zelf schrijft)? Is het dan ook niet gewoon te makkelijk om een diploma te halen. De KNVB geeft zelf toe dat iedereen altijd slaagt. Dan is het niveau van de opleidingen gewoon veel en veel te laag. Pak dat dan aan en leg de lat veel hoger.

Als verdedigers niet worden gescout, wat klaagt de KNVB dan?

En als er in Nederland zo slecht wordt verdedigd ligt dat dan ook niet aan de spelers? Uit alle onderzoeken blijkt dat profclubs bijna altijd nummers 10 en aanvallers scouten bij de jeugd. Een jongen van 8 die goed een bal kan afpakken, goed kan omschakelen en een kei is in het positie kiezen wordt bijna nooit gescout. Er wordt voornamelijk gekeken naar wie er goed is aan de bal, niet zonder bal. Alle jeugdopleidingen zitten dan ook vol met aanvallers die worden omgeturnd tot verdediger terwijl ze daar eigenlijk het natuurlijke talent niet voor hebben. En als zo’n kind dan eenmaal een beetje kan verdedigen wordt hij alsnog uit de jeugdopleiding gegooid ten koste van hele matige aanvallers waar je nooit meer iets van hoort. ( lees er hier meer over)

Als de verdedigers niet of amper worden gescout in de jeugd, dan is er ook op dit gebied iets mis met de talentherkenning van de scouts, trainers en clubs. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de KNVB op het verdedigende vlak alleen de schuld legt bij de opleidingen en de trainers en met geen woord rept over de scouting. De KNVB kan dan wel de trainers en de opleidingen willen verbeteren, maar als scouts voetballers die goed kunnen verdedigen bijna nooit scouten, waar ben je dan mee bezig?

Nog een klein puntje dan. De KNVB haalt in dit rapport behoorlijk hard uit naar de eigen trainers-opleidingen. Die lopen achter, leraren zijn niet goed genoeg, bijscholing deugt niet, trainers worden daardoor niet goed opgeleid etc. Maar het gekke is dat er vervolgens met geen woord wordt gerept over wat er dan precies inhoudelijk mis is met de opleidingen en hoe dit beter moet. Dat kunt u daarom hier lezen. Misschien zou de KNVB dat ook maar eens moeten doen…

———————————————————————————————————

Lees ook: KNVB wil de Hollandse School 2.0. Wat is er er dan mis met het origineel? Hierin ook aanbevelingen hoe het Nederlandse voetbal weer op de rit kan worden gezet.

Vorig artikelKNVB wil Hollandse School 2.0. Wat is er dan mis met het origineel?
Volgend artikelVoetbalvisie, dat is het geheim van het IJslandse succes

4 REACTIES

 1. Ik heb het rapport gelezen en het lijkt heel sterk erop dat alle zogenaamde werkgroepjes hun bevindingen niet met elkaar hebben afgestemd. Alsof iedereen los van elkaar is gaan brainstormen en daardoor ook in elkaars vaarwater is gekomen. Wat logisch is want voetbal is erg breed. Het is echter verwonderlijk dat er daarna blijkbaar niet is geevalueerd, en de tegenstrijdigheden eruit zijn gefilterd, want nu kan het de helft van het rapport zo de vuilnisbak omdat wat het ene groepje wil, wordt tegengewerkt door de andere werkgroep. Dit artikel verwoord dat goed. Hopeloos zo en ook stom dat ik dit niet op tv heb gehoord. Waar zijn al die analysten dan voor??

 2. De intentie is goed maar ik lees teveel vage kreten”.Mindset veranderen,winnaarsmentaliteit kweken”….
  Een enorme lijst van betrokkenen,maar volgens mij is er amper” out of the box” gekeken.
  Wat is er beter dan vechtsport om mentaal en fysiek spelers te laten groeien?En laat nu Nederland al jaren op diverse vechtsportgebieden de wereld domineren…….Daar kun je uit concluderen dat er hier toch erg goede trainers/coaches rondlopen,goed opgeleid en ervaren met het werken met topvechters maar vooral: met jeugd.
  Bij een genuanceerde toepassing en training van verschillende basisprincipes van geschikte vechtsporten ( judo,kickboksen bijv.) in combinatie met voetbalkennis en inzicht is er een enorme winst te halen.Binnen mijn werk (docent Fysiek/mentale vorming Politieacademie ) laten we een specialist zijn specialistisme doceren,en maken gebruik van diens specifieke kennis.
  Vanuit mijn achtergrond, voormalig keeper op top-amateurniveau,en in de zaal, en 3 jaar speler bij Vitesse, heb ik een redelijke ervaring en inzicht opgebouwd in de fysiek/mentale kant van voetballen.
  Als vechter in het Kyokushin karate heb ik meegedraaid op Europees topniveau en heb ook op kickboksgebied mijn sporen verdiend.Daarnaast ben ik 12 jaar bondscoach geweest en heb meerdere nationale.europese en wereldtoppers op de diverse gebieden opgeleid.Dat alles komt wel ergens vandaan,lijkt me.
  Deze kennis en ervaring heb ik gebundeld in diverse trainingsvormen ,al veel gebruikt, oa bij het Ned. CP-team,Club Brugge,en vele amateurclubs in mijn regio,met goed gevolg.
  Onnodig te vermelden dat er natuurlijk meer vechtsporttrainers zijn die een visie hebben over de Fysiek/mentale training voor ( jeugd) voetballers).
  Dus mijn aanbeveling mbt het Masterplan:
  Kijk en denk eens “out of the box….Misschien is een verrijking van dit plan wel dichterbij dan gedacht..

 3. Hallo aan ieder die dit leest,

  Ik heb al het bovengenoemde van de KNVB en daarvan plus de reactie goed gelezen en ben ook tot de conclusie gekomen dat de ontwikkelingen in het voetbal heel snel gaan je moet er echter wel in meegaan en al het positieve gebruiken voor je speler[sters] wat voor hen van belang kan zijn.
  Zelf verkondig ik al een aantal jaren dat wij tekort gaan komen in fysiek en atletisch vermogen indien wij deze facetten gaan verwaarlozen in de trainingen. Tal van mogelijkheden voor senioren en jeugd speler[sters] kunnen benut worden mits deze aangepast zijn aan de leeftijdsgroepen!
  Plezier in het voetbal is heel belangrijk zeker voor de jeugdigen maar ook voor de senioren is dit van belang.
  De oefenstof welke je geeft gericht op welk facet dan ook vraagt inzicht in deze materie en veel trainer[sters] missen dit soms het een meer als het ander voorbeeld; als ik een jeugdtrainer vroeg hoe is je arbeid rust verhouding t.a.v. deze b.v. krachttraining is veel al het antwoord ze mogen even uitlopen en daarna weer

  aan de bak, de rust was dan hooguit een halve minuut. bij krachttrainingen geld dat deze rust 3x de tijd van de inspanning moet zijn ook mede gelet op het kunnen van de groep zelf!
  Bij de kleinere jeugd onder 13 jaar is het ook mogelijk kracht trainingen in te passen via spelvormen/ loop vormen met en zonder bal alleen de duur van de arbeid moet aangepast zijn aan de leeftijdsgroep de oefenstof moet leuk en afwisselend soms ook uitdagend zijn. bij dit soort of trainingen is het van belang goed te observeren!
  Waarom deze uitleg? wel dit bovenstaande is maar het zoveelste deel van voetbaltrainingen en nu merk je al wat er bij komt kijken om alleen dit onderdeel goed te laten fungineren en onder de knie te krijgen!
  Je kan niet alles weten als trainer maar je kan je er wel in verdiepen en trachten bij te leren maar ik denk dat de uitspraak voetbal leer je alleen door te voetballen voor verwarring heeft gezorgd bij veel trainer[sters]
  zeker in het jeugd voetbal.
  Ik was zelf in jaren zeventig docent bij de KNVB in die tijd was mijn mentors Siem Plooyer, waarvan ik persoonlijk vind dat hij in die jaren de starter en kundig oefenstof schrijver is geweest waar heel veel trainers in die perioden van hebben geprofiteerd ,hij was een alles weter en kon dit perfect overbrengen.
  Zo in die tijd werden veel trainers bekent met alles wat in technisch, tactisch, conditioneel, en mentaal opzicht nodig was om als trainer goed voor de dag te komen nu is dat veel te beperkt wat ook uit het rapport
  van KNVB, en daar van gemeld wordt.
  Ik kan nog veel meer melden waarschijnlijk komt dit in de komende tijd naar voren via andere die hun mening gaan geven. Wel denk ik dat de KNVB en andere groeperingen met elkaar moet blijven communiceren desnoods bijeenkomsten in Zeist met trainer[sters] uit het amateurvoetbal dit kan voor de KNVB verhelderend werken.
  zie reacties graag te gemoed. Karel Krom.

Reageer

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in