KNVB moet bio-banding gaan invoeren

Meer plezier, eerlijker, betere talentherkenning

3

In Nieuw Zeeland worden jeugd-rugbyteams al jaren niet meer ingedeeld op kalenderleeftijd maar op biologische leeftijd. Bio-banding heet deze manier van selecteren en zorgt ervoor dat kinderen, die even ver zijn in hun biologische ontwikkeling en dus ongeveer dezelfde lengte en gewicht hebben, tegen elkaar uitkomen. Ze hebben daar bijvoorbeeld geen O15-team meer, maar een O55kg (een onder 55 kilo) team. 

Een aantal jaren terug viel het de Nieuw-Zeelandse rugbybond (de NZRU) op dat er verhoudingsgewijs ontzettend veel Maori’s en Polynesiërs in de jeugd-selectieteams zaten, terwijl zij samen slechts 22% van de bevolking vormen. Waar waren de blanke talenten? Na een uitgebreid onderzoek bleek dat kinderen van Maori’s en Polynesiërs zich veel eerder en sneller ontwikkelen tot volwassenen dan kinderen van blanke Nieuw-Zeelanders. Deze jongens zijn dus eerder groter, sterker, sneller en zwaarder dan hun leeftijdsgenootjes en daardoor enorm in het voordeel op een rugbyveld. Rugbyscouts lieten zich iedere keer zand in de ogen strooien door deze tijdelijke fysieke voorsprong, want eenmaal volwassen bleken deze vroegrijpers vaak helemaal niet zo goed te zijn.

Te vaak werden de verkeerde kinderen gescout

De NZRU zag in dat er ingegrepen moest worden omdat te vaak de verkeerde kinderen werden gescout, maar ook omdat de strijd op het veld vaak ongelijk was en het ten koste van ging van het plezier en de ontwikkeling.

  • De vroegrijpers kregen namelijk te weinig tegenstand en konden alles op fysiek doen wat hun spelinzicht niet ten goede kwam.
  • De laatbloeiers raakten gefrustreerd omdat ze puur op fysiek werden afgetroefd en omdat ze bijna nooit in een selectieteam werden gekozen, hoeveel talent/potentie ze soms ook hadden.
  • Veel kinderen stopten met rugby voor hun 14e omdat ze het niet meer leuk vonden. Daardoor ging veel talent verloren.
bio banding
De jongen in het gestreepte shirt is 14 en moet tegen het ventje in het zwart. De man in het midden is namelijk de scheids.

Het roer moest en ging ook om. Tegenstribbelende bestuurders en (oud-)sporters met een conservatieve opvatting werd de volgende vraag gesteld: Tegen wie rugby je zelf liever, iemand van je eigen postuur en gewicht of tegen een beer van een vent van 2 meter en 120 kilo…

Sindsdien is bio-banding ingevoerd en nu zie je op alle velden vaak een veel gelijkwaardiger strijd. De vroegrijpers kunnen niet meer blind varen op hun fysieke voorsprong en moeten nu echt hun rugbykwaliteiten aanspreken en de laatbloeiers worden niet meer omver geploegd en kunnen nu eindelijk laten zien wat ze kunnen. Dat komt het plezier en de ontwikkeling van alle spelers op ieder niveau ten goede.

Plezier moet altijd voorop staan

Verder heeft de Rugbybond nog 2 maatregelen ingevoerd om het plezier te vergroten en ervoor te zorgen dat ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.

  1. Trainers zijn verplicht om elke speler minimaal een helft op te stellen. Deze maatregel is puur bedoeld om een einde te maken aan het feit dat iedere zaterdag duizenden kinderen slechts een paar minuten of zelfs helemaal niet mochten spelen.
  2. Teams die bij rust met meer dan 30 punten achterstaan krijgen de beste 2 of 3 spelers van de tegenpartij. De NZRU wil strijd, geen walk-overs. Van een wedstrijd waarin het klasseverschil te groot is, leert niemand iets. Grote nederlagen werken bovendien demotiverend. Een kind gaat niet op rugby om elke zaterdag afgeslacht te worden. Dat zorgt er alleen maar voor dat kinderen ermee stoppen.

Die uitval puur en alleen vanwege het ontbreken of het wegvallen van plezier wil de NZRU ten koste van alles vermijden. Negentig procent van de kinderen gaat onder een sport omdat ze het leuk vinden. Dan mag het nooit zo zijn dat 70% voor hun 14e is gestopt omdat het plezier weg is.  Dat is talent weggooien nog voor het de kans heeft gehad om zich te onplooien en om ontdekt te worden.

Het beleid van de NZRU is er dan ook op gefocust dat iedereen zo lang mogelijk blijft rugbyen. Plezier staat daarin voorop. Hoe meer plezier, des te langer kinderen blijven rugbyen en des te meer talent erover blijft om een selectie uit te maken. De NZRU kijkt in deze zeker ook breder én ook naar de lange termijn. Mensen die namelijk zelf lang gerugbyed hebben, zijn eerder bereid om trainer te worden, gaan eerder naar het stadion, nemen eerder een abonnement op een betaalzender om naar de rugby-wedstrijden te kijken en zullen later hun kinderen zeer waarschijnlijk ook onder rugby doen.

Premierleague-clubs zijn aan het testen met bio-banding

De Engelse rugbybond, balletbond, cricketbond en voetbalbond (de FA) hebben de bio-banding opzet in Nieuw-Zeeland met zeer grote belangstelling gevolgd.  Nieuw-Zeeland is tenslotte de wereldkampioen rugby van de laatste 2 WK’s en staat al jaren eenzaam aan de top.

Vooral de FA is zeer geinteresseerd, omdat voetbal net als rugby een fysieke sport is en Engelse jeugdteams – net als de Nieuwzeelandse rugbyteams in het verleden – bol staan van de leeftijdseffecttalenten en van de vroegrijpers. Dat dit meestal niet de beste voetballers worden, blijkt wel uit het feit dat Engeland er al decennia weinig van bakt op zowel de WK als de EK-toernooien en dat de eigen competitie wordt overheerst door buitenlandse voetballers.

De FA ziet in bio-banding een manier om meer talent een kans te geven en zo tot een betere scouting en opleiding van alle voetballers te komen.

Daarom zijn 4 Premier League-clubs in 2015 een bio-banding competitie begonnen. En met succes, want de reacties van alle betrokkenen zijn zo positief dat dit seizoen de competitie wordt uitgebreid naar 8 clubs. Vooral Southampton ziet in bio-banding dé manier om kinderen veel beter op te leiden en ook om de echte talenten eruit te filteren. Deze Engelse club heeft al langer in de smiezen dat er heel veel laatbloeiers over het hoofd worden gezien en daarom laat zij al jongens doubleren. Alex Oxlade-Chamberlain is daar een goed voorbeeld van. Hij was een typische laatbloeier en liep fysiek achter op de rest en zou eigenlijk uit de opleiding worden gezet, maar na overleg werd besloten hem een jaar te laten over doen. Het vervolg is bekend. Chamberlain verdient nu miljoenen bij Arsenal. Hoeveel laatrijpe jongens als Chamberlain hebben dat geluk niet gehad?

Met deze formule kan berekend worden hoe ver een kind is in zijn groei (of de hoogste groeisnelheid al is bereikt PHV). En dus ook hoe ver een kind is in zijn biologische ontwikkeling. Een snellere methode is om op deze site je lengtes, geboortedatum en gewicht in te vullen.
Met deze formule kan berekend worden hoe ver een kind is in zijn groei (of de hoogste groeisnelheid al is bereikt PHV). En dus ook hoe ver een kind is in zijn biologische ontwikkeling. Een snellere methode is om op deze site (rug)lengtes, geboortedatum en gewicht in te vullen.
http://athleticskillsmodel.nl/groeiberekening/

De betrokken Premier League-clubs hebben berekend dat er door bio-banding minimaal 3 laatbloeiers en/of laat in het jaar geborenen per geboortejaar worden gescout per club. Jongens die anders nooit zouden zijn opgevallen.

De FA heeft ook samen met de clubs een Elite Player Performance Plan opgesteld en houdt via een database onder andere de conditie, groei, vooruitgang en biologische ontwikkeling van ruim 5000 jeugdspelers bij. Door deze database te raadplegen kunnen clubs en scouts exact zien hoe oud jongens biologisch zijn en dus ook nagaan of ze de groeispurt wel of niet hebben gehad. Door deze informatie kunnen kinderen veel eerlijker worden beoordeeld en dat komt de talentherkenning enorm ten goede.

KNVB heeft geen idee waar het mee bezig is

In Nederland is het geboortemaand-effect (leeftijdseffect) en het feit dat laatbloeiers niet of amper worden gescout (het maturiteitsprobleem) net zo’n groot probleem als in Engeland. Ook hier wordt daardoor maar liefst de helft van het talent niet opgemerkt.

knvb indelingen
De KNVB geeft zelf al aan dat er eigenlijk niets verandert met de nieuwe indelingen. Alleen de naam is anders. Dan is het een wassen neus!

De KNVB heeft echter nooit actie ondernomen om het leeftijdseffect en het maturiteitsprobleem op te lossen of aan te pakken. In mei heeft de bond een  176 pagina’s tellend beleidsplan ‘Winnaars van Morgen‘ gelanceerd. Daarin wordt het leeftijdseffect heel voorzichtig aangestipt, maar er staat niet hoe de bond denkt dat te gaan aanpakken of te verbeteren. Het maturiteitsprobleem wordt zelfs helemaal niet genoemd. Alsof het niet bestaat.

De enige maatregel die de KNVB neemt is dat de leeftijdsklassen van de competities vanaf dit seizoen worden teruggebracht van 2 naar 1 jaar. Om zo de verschillen qua leeftijd kleiner te maken. Maar de bond geeft vervolgens zelf al aan dat het feitelijk niets uit gaat maken omdat bijvoorbeeld de oude C1 nu het O15-team wordt. De fysieke verschillen kunnen ook binnen 1 jaar nog heel groot zijn. Je vraagt je dan ook af of de KNVB het probleem dan wel echt goed begrijpt? Profclubs gaan nu niet ineens andere kinderen scouten. Jongens die zich eerder ontwikkelen blijven ook nu de voorkeur houden.

Voor de amateurclubs is de nieuwe indeling helemaal een wassen neus. De A, B, C en D teams zijn nu de O19, O17, O15 en O13 geworden. De KNVB heeft helemaal geen competitie voor O18 of O16 teams en de O14 en O12 teams kunnen alleen maar Hoofdklasse, 1ste klasse of 2e klasse spelen.

De rest – en dat is de overgrote meerderheid – speelt gewoon weer in een competitie waarin de verschillen in leeftijd wederom tot 2 jaar kunnen oplopen. Vooral in de O13, O15 en O17 kan dat tot enorme frustraties leiden voor de jongens die zich wat later ontplooien. Het lijkt wel alsof de KNVB niet beseft dat ze met kinderen bezig zijn en dat het op de eerste plaats vooral leuk moet zijn.

Bio-banding? De KNVB rept er met geen woord over

Bio-banding komt niet ter sprake in het KNVB-rapport. De KNVB schrijft er alleen over: Om nog meer gelijkwaardigheid te creëren zal onderzoek worden gedaan naar de ‘biologische’ leeftijd. Maar dat is wel erg vaag, net als het hele rapport trouwens. ‘Winnaars van Morgen’ staat vol met zinnen als: we gaan dit onderzoeken, ons hierin verdiepen en we gaan dat verbeteren. Maar het hoe, wie, wat, waarom en wanneer ontbreekt. Alsof ze de bel hebben horen luiden maar geen idee hebben waar de klepel hangt. Wat is dan de meerwaarde geweest van die 80 experts die allemaal hun zegje hebben mogen doen? Hebben ze dan wel de juiste mensen gesproken?

knvb beleidsplan 2014-2018
In 2014 schreef de KNVB ook al een beleidsplan, geldig tot 2018. Het staat bol van wollig taalgebruik en een enorme dosis totaal onterechte arrogantie.

En dit is geen incident. In 2014 heeft de KNVB ook al een beleidsplan (‘Voetbal om van te houden’) geschreven. Een 4-jarenplan. Geldig tot 2018. Dat plan is een hol vat. Vol met misplaatste arrogantie, cliches, open deuren en doorspekt met wollig taalgebruik (zie hierboven). Dat plan is zo nietszeggend, dat het heel begrijpelijk is geweest dat Hiddink nog geen paar maanden na het verschijnen van dat rapport opriep tot een voetbalsymposium om zo tot een nieuw en vooral beter plan en beleid te komen.

Dan is het des te teleurstellender als de KNVB nu ook weer in het nieuwe beleidsplan een hoop zaken niet benoemd en/of heel vaag is over het oplossen van geconstateerde problemen.

Stoppen met voetballen. Cijfers en redenen
Stoppen met voetballen. Cijfers en redenen. Plezier is verdwenen staat met stip op 1.

Elk jaar stoppen 120.000 Nederlanders met voetbal

Elk jaar stoppen er in Nederland 120.000 voetballers. Hiervan is een hele grote groep jonger dan 14 jaar!  Daar zit een hoop talent tussen. Dat is erg pijnlijk, omdat je na de leeftijd van 16 jaar pas een redelijk goede inschatting kan maken over hoe goed een jongen kan worden. Of ie misschien wel prof kan worden. Maar als voor die tijd de helft al is gestopt omdat ze de voetbalsport niet meer leuk vinden, waar zijn de KNVB en de clubs dan mee bezig? Waar is de visie in deze?

Het merendeel van de (jeugd)voetballers stopt omdat het plezier weg is.  Onbekwame trainers zijn daarin de grootste boosdoeners, maar ook het leeftijdseffect/geboortemaandeffect en het maturiteitsprobleem spelen hierin bij de jeugd een rol. Kinderen raken hierdoor gefrustreerd en gedemotiveerd. De rol van de KNVB is veel te passief hierin. Bio-banding zou hierin wel eens voor een hele grote positieve verandering kunnen zorgen. Maar dan moet de voetbalbond wel actie ondernemen, meegaan met de tijd en hiermee gaan testen.

Van Breukelen pleit voor fysiek. Maar daar letten de Duitsers al 16 jaar niet meer op

De uitspraken van de nieuwe  Technisch Directeur van de KNVB, Hans van Breukelen, geven echter weinig hoop op verbetering. De oud-keeper vindt net als de KNVB dat het accent vooral op fysiek, winnen en mentaliteit moet komen te liggen. Fysiek en winnen? Wat een ongelooflijk kort door de bocht en fout signaal voor alle jeugdtrainers en jeugdscouts.  Er wordt in Nederland – zowel in het amateurvoetbal als bij de BVO’s – al veel te veel gelet op groot en sterk als het om talentselectie gaat. En jeugdtrainers op alle niveau’s zijn vaak meer  bezig met winnen dan met opleiden. Wat voor negatief effect dat heeft op het niveau van het vaderlandse voetbal moge ondertussen wel duidelijk zijn. Hoe bestaat het dat Van Breukelen dan met zo’n uitspraak komt.

Zouden Van Breukelen en de KNVB weten dat de Duitse voetbalbond in 2000 (na het debacle van Euro 2000) de nadruk op het fysieke en mentale aspect heeft los gelaten en dat het Duitse voetbal zich toen voornamelijk is gaan focussen op techniek, taktiek en inzicht?

KNVB mist visie. Kijk dan af!

Als iets duidelijk is geworden de afgelopen decennia, dan is het dat de KNVB voetbalvisie ontbeert en niet of nauwelijks in staat is het Nederlandse voetbal te moderniseren. Ze doen vaak maar wat.  Het gehannes rondom het Nederlandse elftal is daar momenteel een goed en vooral zichtbaar voorbeeld van. Het nieuwe beleidsplan lijkt net als haar voorgangers (oa het Masterplan van Van Gaal) te sterven in geneuzel, vaagheden en wanbeleid. Als de KNVB het niet weet, zou het raadzaam zijn om simpel af te gaan kijken. Ga ouderwets spieken bij landen als Spanje, Frankrijk, Belgie, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Kopieer wat zij doen, anders is de kans de het Nederlandse voetbal nog verder wegzakt wel heel groot.

———————————————————————————————————-

Lees ook: Waarom Nieuw-Zeeland het rugby domineert

Lees ook: KNVB wil Hollandse School 2.0. Wat is er dan mis met het origineel?

Lees ook : Talentherkenning en -ontwikkeling moet op de schop

Lees ook: Hoeveel talent moet je hebben om prof te worden?

Handige link: Hier kun je zien hoe ver je bent in je groei

 

Vorig artikelVoetbalvisie, dat is het geheim van het IJslandse succes
Volgend artikelVan Breukelen begrijpt gevolgen eigen voetbalvisie niet

3 REACTIES

  1. Fantastisch artikel! Echter ben ik er bang voor , dit gaan ze nooit invoeren in Nederland. Zijn ze gewoon te koppig voor , denken dat ze de uitvinders zijn van het voetbal. En van Breukelen , die zelf nooit heeft gevoetbald en inmiddels aan het dementeren is moet dat gaan invoeren? Hebben jullie geen ambitie om in het bestuur van de knvb te gaan zitten?

Reageer

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in