De enige juiste manier om een talent te scouten is door hem eerst goed op te leiden

13

Het scoutingsysteem in het Nederlandse voetbal is hopeloos ouderwets en strookt totaal niet met wat wetenschappelijk al is vastgesteld. De afgelopen 40 jaar hebben tientallen landen met wisselend succes verschillende sporttalent-identificatie-modellen ontwikkeld. Daaruit is vooral gebleken dat jong talent correct identificeren voor een open-skill sport als voetbal (of hockey) zo goed als onmogelijk is. 

Heel veel talenten hebben namelijk op het moment dat ze de scoutingsleeftijd bereiken bepaalde kenmerken namelijk nog niet ontwikkeld, waardoor ze minder goed lijken, niet opvallen en niet worden geselecteerd. Het geboortemaandeffect en het maturiteitsprobleem zijn daarvan 2 goede voorbeelden. Hoe ouder het kind wordt des te duidelijker zichtbaar het talent wordt. Pas na het 16e levensjaar (einde pubertijd en groeispurt) is bij jongens een goede inschatting te maken. Daarom is het zo onverstandig om kinderen al op vroege leeftijd te scouten. (lees het artikel: Profclubs leiden de verkeerde voetballertjes op: stop met scouten en Jonge voetballertjes scouten is onverstandig en onzinnig; talentherkenning en -ontwikkeling moet op de schop).

Open skill vs closed skill sporten
Open skill vs closed skill sporten

Voor een gesloten skill-sport als bijvoorbeeld roeien en wielrennen zijn een aantal talent-modellen, voornamelijk gebaseerd op fysieke en antropometrische kenmerken, wel succesvol gebleken. Het Engelse succes op de Olympische Spelen van 2016 in Rio is daarvan een goed voorbeeld. De Britten behaalden met roeien 15 en wielrennen 26 medailles. Ook daar werden echter de grootste successen geboekt met sporters die pas na hun 16e/17e werden geselecteerd.

Hoe scout je een voetbaltalent?

Een voetbaltalent bij de jeugd is makkelijk te spotten, omdat zijn fysieke, motorische, taktische of technische vaardigheden opvallen. Hij loopt sneller, beweegt makkelijker, wint meer duels, kan harder schieten, kan beter pingelen en dribbelen, is groter, heeft meer loopvermogen, maakt betere beslissingen en/of handelt sneller. Deze vaardigheden bepalen zijn huidige prestatie op het veld en zijn allemaal met het oog waar te nemen.

Echter, deze determinanten van talent alsook het huidige prestatieniveau geven geen enkele wetenschap over hoe goed de voetballer later gaat worden. Je kunt geen meetlat langs de vaardigheden van een talent leggen, een lijn trekken en dan automatisch op een hoger punt uitkomen. Uit alle sportonderzoeken blijkt namelijk dat talent – in dit geval voor voetbal – gelijk kan blijven, kan toenemen, maar ook dat het minder kan worden of zelfs helemaal kan verdwijnen! Binnen 5 jaar vanaf het scoutingmoment is 70- tot 80% van de jonge talenten dan ook uit de opleiding van een BVO verdwenen.

Wat bepaalt dan wel hoe goed een talent later gaat worden? 

Hoe kun je dan wel zien, hoe goed een talent later gaat worden? Het antwoord is simpel: Niet. De potentie op zich van een voetbaltalent is niet met het oog waarneembaar. Niemand kan namelijk in de toekomst kijken. Volgens de encyclopedie betekent potentie dan ook: ‘als mogelijkheid aanwezig, maar nog niet bestaand’. Je kunt je dan ook afvragen wat scouts langs de velden doen bij jonge kinderen. Meetlatten langs vaardigheden leggen?

Van natuurlijke aanleg tot voetbaltalent

Is er dan misschien iets wat de potentie wel bepaalt of daar invloed op heeft? Het antwoord daarop is ook simpel. Ja, de potentie van een jonge, talentvolle voetballer wordt bepaald door zijn omgeving en hoe hij daarmee omgaat én door zijn mentale kenmerken (en dan heb je uiteindelijk ook nog een dosis geluk nodig om het tot prof te schoppen, maar dat laten we even buiten beschouwing). Met omgeving wordt bedoeld: ouders, opvoeding, vrienden, trainers, leraren, ontmoetingen, clubs, tegenstanders en ploeggenoten. Met mentaal wordt bedoeld:doorzettingsvermogen, motivatie, leervermogen, leersnelheid, zelfbeeld, om kunnen gaan met voorspoed, tegenslag en kritiek, zelfregulatie, ambitie en besluitvorming.

De potentie van een voetbaltalent is dus niet tastbaar, zichtbaar of een vaststaand iets. Potentie is zeg maar de uitkomst van een hele lange optelsom waarvan je niet alle getallen kan zien. Die getallen worden namelijk pas zichtbaar naarmate het talent steeds ouder wordt. En kunnen dan ook weer gaan schommelen.

Met dit in het achterhoofd is het zeer onverstandig om een x aantal talenten op vroege leeftijd te scouten en daar alle tijd, energie en middelen in te investeren en een veel grotere groep talenten buiten te sluiten. De kans dat je het goede talent hebt gescout is namelijk minder dan 0,5% (zie dit artikel). BVO’s moeten dan ook per direct stoppen met selecteren van jeugdig talent omdat het automatisch ook deselectie in houdt van andere, vaak grotere talenten.

Geef alle talenten een kans en leidt ze allemaal goed op

In plaats daar van is het veel logischer en verstandiger als alle talenten een kans zouden krijgen en dus allemaal goed worden opgeleid en wel bij hun eigen amateurclub. En dat clubs gedurende de opleiding er alles aan doen om zijn omgeving (waar een club zelf deel van uitmaakt) en mentale eigenschappen positief te beïnvloeden. Dat kan door bijvoorbeeld goede trainers aan te stellen, een bewezen trainingsmethodiek toe te passen, voorlichting te geven, goede begeleiding te geven, een groeimindset te ontwikkelen én ook door aandacht te besteden aan de basismotoriek (dus ook andere sporten en spelletjes doen).

Dat laatste is belangrijk omdat de Nederlandse jeugd veel minder buiten speelt dan vroeger en daardoor steeds ‘houteriger‘ wordt. Nederlandse kinderen spenderen gemiddeld 6,5 uur per dag aan pc, laptop, smartphone en ps4. Dat gaat ten koste van de basismotoriek (lopen, vallen, klimmen, springen, huppelen, draaien etc). Wie voor zijn 12e jaar de basismotorische bewegingen niet onder de knie heeft, is niet meer in staat voetbalspecifieke bewegingen voor topniveau aan te leren en is ook voor veel andere sporten al ongeschikt voor de top.

multi-sport
Uit een onderzoek onder Canadese top-ijshockeyspelers bleek dat ze op 20-jarige leeftijd slechts 3000 uur aan ijshockey hadden gespendeerd en 7.000 uur aan andere sporten.

Veel bekende topsporters hebben vaak met elkaar gemeen dat ze in hun jeugd meerdere sporten hebben beoefend (of veel buiten hebben gespeeld), daardoor is hun motoriek geperfectioneerd. Jonge kinderen scouten die de basismotoriek nog niet optimaal beheersen en dan uitsluitend op voetbalspecifieke bewegingen gaan oefenen is dan ook de omgekeerde wereld en hartstikke fout.

BVO’s gaan eerst scouten en dan pas opleiden. Het zou andersom moeten zijn

Clubs moeten gedurende de eerste 6 opleidingsjaren alle vaardigheden, mentale kenmerken en omgevingsvariabalen van alle talenten beïnvloeden, monitoren en in kaart brengen waardoor er een zeer uitvoerig, diep en breed scoutingrapport ontstaat (database, spelervolgsysteem). Daarna is pas het verstandig als profclubs een eerste voorzichtige selectie gaan maken waarin het mentale plaatje van de speler zeer belangrijk is. Om vanaf 16 jaar de keuze meer definitief te maken en dan 4 jaar zeer intensief aan de slag te gaan met deze talenten.

Maar dat gebeurt helaas niet. Talentselectie en -ontwikkeling worden namelijk in het Nederlandse voetbal los van elkaar gezien. Bijna alle BVO’s gaan eerst scouten (vaak al rond de 8,9,10 jaar) en dan pas opleiden. Dan is het niet vreemd dat scouts de verkeerde spelers uitkiezen. Het is een maf systeem. Dat door de KNVB ook in de nieuwe opzet in stand wordt gehouden.

In Nederland worden veel te weinig talenten goed opgeleid

Nederland telde van 2005 tot 2015 slechts 13 Regionale Jeugd Opleidingen waar van elke lichting (elk geboortejaar) slechts een paar honderd voetbaltalenten werden opgeleid door professionele trainers. Deze 13 RJO’s vervingen de 38 jeugdopleidingen van de Betaald  Voetbal Organisaties (BVO’s) omdat daar volgens de beleidsmakers te weinig talent uit voortkwam. Deze nieuwe opzet maakte deel uit van het Masterplan Jeugdvoetbal uit 2001 waarvan Louis van Gaal aan de wieg stond. Aangezien dit ‘Masterplan‘ nog minder (top)talent voortbracht, is sinds 2014-2015 een nieuw Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen (K&PP) van start gegaan. Het is nog te vroeg om het succes (of de nog grotere ellende) daarvan te kunnen meten.

Wel is het zo dat er tot nu toe slechts 86 clubs aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen (BVO’s en amateurclubs) van de in totaal 2700 voetbalclubs in Nederland. Dat is 3% van het totaal aantal clubs. Clubs die aan alle regeltjes voldoen om spelers goed op te leiden. Of dat goed opleiden daadwerkelijk gebeurt weet niemand, want er is geen enkele controle van bovenaf op de praktijk! Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een bewezen methodologie.  Wat is bijvoorbeeld de beste manier om een kind te leren voetballen op de lange termijn.

Is Nederland met deze zoveelste andere aanpak nu eindelijk op de goede weg? Ter vergelijking: in Duitsland werden na 2001 366 regionale jeugdopleidingen door de DFB opgezet waar 25.000 kinderen tussen 11 en 15 jaar 1 of 2x in de week extra training krijgen van trainers die minimaal het UEFA B-diploma hebben. Daarnaast hebben alle 36 profclubs uit de 1ste en 2e Bundesliga verplicht een eigen jeugdacademie moeten opzetten, waar ook weer een enkele duizenden kinderen goed worden opgeleid. Waarom? Om zoveel mogelijk talent goed op te leiden. Sinds een jaar of 10 spuwt deze Duitse talentenfabriek het ene na het andere toptalent uit, terwijl Nederland al 10 jaar geen enkele topper meer heeft voortgebracht.

In IJsland hebben ze er ook voor gekozen om eerst alle talenten goed op te leiden en pas op latere leeftijd te gaan scouten. Dat heeft de kwaliteit van het IJslandse voetbal een enorme boost gegeven. (lees er hier meer over)

In de nieuwe opzet van de KNVB en de BVO’s zullen in totaal slechts enkele duizenden jeugdige Nederlandse talenten goed worden opgeleid. Terwijl de andere 550.000 jeugdspelers, waarvan er 50.000 talentvol en 5.000 zeer talentvol zijn, worden overgeleverd aan de nukken van het amateurvoetbal en hun talent zeer waarschijnlijk nooit volledig zullen en kunnen ontwikkelen. De KNVB moet hierin gaan ingrijpen. Het initiatief tot een goede jeugdopleiding moet niet – zoals nu het geval is – aan de amateurclubs worden overgelaten, dat initiatief moet bij de KNVB en de BVO’s liggen. Nu is het bij 97% van de clubs de jeugdopleiding één groot vraagteken.  Dat is onaanvaardbaar, amateuristisch en niet kindvriendelijk. De uitstroomrapporten van de KNVB reppen vaak over een ding: kinderen stoppen vooral vanwege slechte trainers, de slechte sfeer en omdat ze te weinig leren.

Meest gehoorde reden waarom kinderen stoppen met voetbal: de trainer.

Elk kind dat gaat zwemmen of gaat tennissen krijgt een goede en gediplomeerde leraar, maar wie gaat voetballen loopt een hele grote kans een ongeschikte vader/trainer voor zijn kiezen te krijgen.

Het heel scouting- en opleidingssysteem in Nederland is teveel afhankelijk van toeval. Talentvolle kinderen die toevallig eerder zijn in hun lichamelijke of geestelijke ontwikkeling, toevallig eerder in het jaar zijn geboren, toevallig een goede amateurtrainer hebben gehad, toevallig bij een club spelen met een goede jeugdopleiding, toevallig heel veel buiten hebben gespeeld – wat leidt tot een betere motoriek – maken de meeste kans te worden gescout en goed te worden opgeleid. De hele grote restgroep, die misschien net zo talentvol is of misschien zelfs meer potentie heeft, maar dat toevallig pas later ontwikkelt, heeft pech gehad, wordt buitengesloten, wordt minder goed opgeleid en gaat vaak verloren voor het Nederlandse voetbal.

Nederland blijft ook anno 2017 onzorgvuldig en op de verkeerde manier met haar talenten omgaan. Het dringt maar niet door tot de Nederlandse voetbaltop dat het systeem op de schop moet. Dat daar een enorme fout in zit en dat daardoor heel veel talent over het hoofd wordt gezien of domweg niet optimaal wordt ontwikkeld.

Makkelijk praten: maar hoe kunnen alle talenten goed worden opgeleid?

De KNVB zou naar het Duitse model regio-opleidingen kunnen gaan opstarten waar talentvolle jongens na hun 11e jaar 4 jaar lang 1 of 2x extra in de week training krijgen van oefenmeesters met minstens het UEFA-B diploma. Verder zou het een logische stap zijn om het scouten voor het 12e jaar te verbieden, omdat dat vaak gebaseerd is op gebakken lucht. Dat zou betekenen dat alle BVO’s moeten stoppen met hun jeugdteams onder 12 jaar.

BVO’s zouden van het geld dat daardoor vrijkomt zich veel meer moeten gaan inzetten om amateurclubs in de regio te ondersteunen. Als elke BVO de amateurclubs in de eigen regio serieus onder de hoede zou nemen, zou dat de opleiding in de regio en in het hele land al een enorme boost geven.

AZ en Groningen geven hierin bijvoorbeeld al het goede voorbeeld. Beide clubs scouten niet meer onder de 10 jaar, maar willen dat alle talenten eerst goed worden opgeleid bij hun eigen amateurclub, in een vertrouwde omgeving, op hun favoriete positie en bij hun eigen vriendjes.

De Alkmaarders zijn daarom een samenwerkingsverband aangegaan met meer dan 100 amateurverenigingen (AV) in de regio en heeft van 5 clubs een steunpunt gemaakt. Groningen heeft een amatereurconvenant opgesteld. Doel van beide clubs is trainingsprogramma’s, oefenstof, methodieken, informatie over het beleid, informatie over de organisatie en informatie over het vak te delen met av’s om zo meer en beter talent voort te brengen waar zij uiteindelijk op latere leeftijd een keuze uit kunnen maken.

Verder ligt er natuurlijk ook een rol voor de amateurclubs zelf. Het motto zou moeten zijn: Elk kind verdient een gediplomeerde trainer die goed met kinderen kan omgaan, zorgt dat er vooral veel plezier is, die de juiste oefeningen kan uitzetten en die niet bezig is met winnen, maar met opleiden.  Als daar geen geld voor is, moet er geld voor komen. Dat betekent maar 1 ding: de contributie moet omhoog.

De contributie bij voetbal ligt in vergelijking met hockey  een stuk lager: 100-150 euro per jaar. De gemiddelde amateurclub in Nederland bestaat uit 500 leden. Als de leden een paar tientjes euro extra gaan betalen, kunnen van dat geld minstens 10 gediplomeerde trainers worden aangesteld. Dat zou betekenen dat in ieder geval alle selectiejeugdteams jonger dan 12 jaar een goede trainer krijgen en deze jongens ervan verzekerd zijn dat ze de eerste 6 jaar een goede opleiding krijgen.

Verder moet de KNVB (en alle andere sportbonden) bij het Ministerie van Onderwijs en VWS aan de bel trekken. De houterige Nederlandse jeugd is een bom onder topsport. Om het stilzitten thuis te ondervangen, is 3x gymles in de week van enorm belang. Een gymles die gegeven wordt door een vakdocent en niet zoals nu vaak het geval is door de juf.

Nederland heeft een perfecte infrastructuur op het gebied van voetbal. Bijna elk kind woont op een paar minuten rijden van een voetbalclub. De hele competitie werkt zo dat de besten vanzelf komen boven drijven. Als zowel KNVB, BVO’s en amateurclubs de handen ineen zouden slaan en ervoor gaan zorgen dat alle kinderen een goede trainer krijgen en alle talenten een kans, dan gaat het Nederlandse voetbal ongetwijfeld een gouden tijd tegemoet.

U kunt hieronder een reactie plaatsen

Vorig artikelNederland heeft een moderne bondscoach als Roger Schmidt nodig
Volgend artikelJohn McEnroe rakelt onzinnige vrouwensport-discussie weer eens op

13 REACTIES

 1. Wat je zegt over potentie vind ik bijzonder interessant. Zo had ik het nog niet bekeken. Ik dacht altijd dat je moest kijken naar hoe ie voetbalt en wat ie kan. En dat dat vanzelf wel beter zou gaan als ie ouder zou worden. Maar wat jij schrijft is wel een eyeopener en klopt ook. Bedankt. ik ga nu anders naar het voetbal kijken.

 2. Complimenten voor dit artikel. Ik vind dat hele gedoe bij amateurclubs met selectieteams zo’n idioterie. waarom het ene kind wel, en de ander niet? Waarom? Het is allemaal vooroordelen en vriendjespolitiek. En dat gelul van de scouts en kenners die beweren dat ze het meteen zien als er een heel goed kan worden. Ik ken zat jongens die altijd in het 1ste zaten, en toen ze 16 waren ermee stopten, geen zin meer of gewoon steeds slechter werden. Sta je dan meneer de scout of TC met je ‘inzicht’. Hahaha, leuk dat iemand deze lulkoekerij eens doorprikt.

 3. Mijn zoon vist elke keer langs het net bij selectie. Omdat de rest beter zou zijn. Waar kijken ze dan naar, dat word nooit gezegd. Ze leggen het ook nie uit. Afgelopen seizoen speelde D1 tegen D2 (013 2 heet dat tegenwoordig) van mijn zoon een oefenpot. Werd het 2-5 voor de D2, hoe kan dat dan, zitten ze er toch mooi naast, das best een afgang, ging de halve club rond en nu zijn de nieuwe indelingen alweer bekend. En ja hoor de heel d1 zit weer in selectieteam en mijn zoon weer niet. Potentie of vaardiheid, ze kijken naar geen van tweeen, ze doen maar wat, dat is nog erger

 4. In het stuk heb je het over doorbreken talent en dat laatste 10 jaar geen 1 talent is doorgebroken? Ajax staat in Europa leauge finale met jonge supertalenten aangevuld met ervaring.
  In het stuk staat onder 12 jaar niet Scouten om daarna in zelfde stukje AZ te complimenteren met onder 10 te stoppen met scouten. Uit ervaring kan ik zeggen dat juist AZ wel scout. En enorm actief ook.
  Over oa gym kan niemand het oneens zijn.
  Iedereen verplicht op school yoga, gym en bewegings lessen.
  Hele leven hebben ze daar profijt van.
  Het is erg leuk dat trainers fanatiek zijn maar vaak gaan kinderen naar de voetbal om bezig te zijn en leuke middag te hebben en potjes te doen. Als er dan een eufa 2 diploma trainer staat te blèren
  Mis je waar het echt om gaat. In Nederland persen ze al erg veel uit voor zo’n klein landje.
  3 x WK finale
  Europees kampioen.
  Mega talenten.
  Beste voetballer ter wereld.
  Dat laatste was hij zelf. Niet een opleiding maar zijn omstandigheden maakte van hem een topper. Cruijff was dag en nacht aan het voetballen en woonde naast de Meer.
  Nu zijn er nog enkele die elke dag bij trainingen ballen uit sloot halen. En alleen maar willen voetballen. Dan ben je zelfs beetje nerd. En kids hebben vele andere sporten waar je vroeger judo,gym,zwemmen en voetbal had.

 5. Welke supertalenten bedoel je dan Veerman? Er spelen 4 Nederlanders in Ajax? De jonkies die eraan komen hebben zich nog niet bewezen! Zijn geen toppers. Het klopt toch dat er geen een talent echt is doorgebroken in NL, of moet ik ze allemaal gaan opnoemen. Alles wat veelbelovend was toen ze 17-18 waren en er vervolgens niet in is geslaagd om de top te halen, maar terecht kwam in de subtop en meestal daar nog onder. Bruma, Labyad, Affelay, Bakkali, Kishna, Bazoer, Van Aanholt, Rekik, Donk, Kruiswijk, Waterman, Maduro, Zuiverloon, Babel, Drenthe, Aisatti, Beerens, Bruins, De Ridder, Emanuelson, De Zeeuw, Tiendalli, Braafheid etc etc etc Heeft allemaal in Jong Oranje gespeeld, maar belofte nooit ingewisseld.

 6. Prima artikel. Effect van de gymles kan belangrijk zijn indien goed gegeven (bevoegdheid is geen garantie!), maar het effect van minder buitenspelen is het grootst. Graag deltaplan om buitspelen te bevorderen. En niet alleen om betere voetbaltalenten groot te brengen, maar voor het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen.

 7. Wat ik ook zo slecht vind is het feit dat je het niveau van het team dat een jaar voor jouw speelde moet opvolgen. Wij hadden een heel goed team dat echt goed samen speelde met echt goed spelertjes, de jo12-1. Helaas was de jo13 niet zo goed en degradeerde, wat inhield dat de jo12 door het slechte resultaat van de jo13 op een veels te laag niveau moest gaan voetballen. Waardoor het hele team uit elkaar viel omdat de meeste spelers op niveau wilde voetballen.
  Waarom kun je niet gewoon blijven voetballen op het niveau waar je het voorgaande jaar bent geëindigd. Wordt je kampioen,dan ga je het jaar daarop en niveau hoger spelen, degradeer je dan ga je een niveau lager. Zo voorkom je dat hele teams en clubs leeg lopen en je voetbal altijd op je eigen niveau.

  En om even op het scouten te reageren. Wat mij opvalt is dat ze alleen sterke en snelle jongens scouten echte voetballertjes laten ze links leggen. Wat ze willen nu winnen en op jonge leeftijd lukt dat het snelst met fysieke spelers, maar er wordt vergeten dat als ze ouder worden het fysieke voordeel verdwijnt en dan blijft de techniek over.

  • Klopt. De hele jeugdindeling inclusief de promotie en degradatie zouden ze moeten omgooien. Dat werkt namelijk niet als je om het jaar of 2 jaar naar een andere leeftijdscategorie moet. Die 11 klassen in het jeugdvoetbal raakt ondertussen ook kant nog wal meer. Lees dit artikel erover

   En over het scouten. Waarom denk je dat het niveau in de Nederlandse Eredivisie en lager zo laag is, een uitzondering daargelaten. Omdat ze te vaak de verkeerde jongens hebben uitgekozen en omdat ze vaak matig worden opgeleid.

  • ja helemaal eens , vaak spelen er bij BVO ook (te) agressieve jongens in de jeugdteams. Vaak zijn ze ook iets verder in hun groei ( geboortedatum voordeel ) en dus vallen ze op en idd willen de trainers liever wedstrijden winnen dan opleiden heb ik het idee. Natuurlijk gaat het uiteindelijk bij een BVO toch om het individu…echte technische jongens met inzicht worden vaak – doordat ze in die levensfase minder krachtig ogen – over het hoofd gezien!
   Mijn zoon heeft veel tegen BVO’S gespeeld ( en nog steeds ) al en toch regelmatig gewonnen. Je zou toch onderste boven gevoetbald moeten worden? En ook qua voetbal zijn ze echt niet beter…het feit – wat ik uit dit artikel begrijp – dat er 80% afvalt is toch ook wel typerend voor het scouting beleid, is het denk beter dat je moet gaan richten op leeftijdsklasse 14-18 jaar…hier gaat het nl pas echt beginnen. Tussen de 7-12 is het gewoon onzin, maar BVO’S kopiëren elkaar in het scoutingsplan en zijn te bang om de grote talenten te missen , dus hun filosofie, hoe eerder je begint hoe beter. Klinkt logisch maar klopt maar deels uiteraard. Hopelijk gaan ze dit – voor het Nederlandse voetbal – een inzien.

 8. Zeer interessant. Chapeau voor dit uitgebreide artikel. Mijn zoon staat nog slechts aan het begin (JO7). Hoe kan je als ouder (en verdere omgevingsfactoren) proberen om een optimaal klimaat (om het zo maar even te noemen) te realiseren?

  • Optimaal? Zorg dat je kind plezier heeft, dat ie zich veilig voelt en op zijn gemak, dat ie lekker vrij kan voetballen zonder druk (en geschreeuw), geef geen aanwijzingen als ie aan het voetballen is, zet winnen niet voorop, maar ontwikkeling. Laat hem lekker kind zijn. Zorg dat ie traint met bal, niet zonder bal en geen rijtjes en wel veel partijtjes/wedstrijdvormen. Wees positief, ook al kan ie er niks van.

 9. Wat ook opvalt. Portugal had in ieder geval in 2006 48 keer minder voetballeden dan Duitsland. De kans om profvoetballer te worden is in portugal wanneer je op voetbal gaat 35 keer groter. Rond lissabon zelfs 200 keer groter.
  https://www.quora.com/How-many-footballers-are-in-the-world
  https://www.transfermarkt.com.ua/ ( er zijn 6 duisters bijv. meer dan 50 miljoen waard en 5 portugezen. Voor een portugees lid is de kans dan ongeveer 1/25.000 en voor duitser 1 op miljoen.

Reageer

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in