zondag, juli 3, 2022

Sportwetenschappelijk onderzoek

Premier League studie naar groei en maturiteit

Success and aptitude can be masked or enhanced by individuals differences in Relative Age Effect and growth and maturation. Are selection strategies favouring players on attributes not fully realized until after...

Brede blik of scherpe focus?

Een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van informanten aan talentherkenning en talentontwikkeling binnen tennis. Maar ook zeer toepasbaar op bv voetbal en hockey. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/215004 of Brede...